منوی اصلی

دریافت هزینه های فوق جهت اطمینان از ارسال کتاب توسط فروشنده به خریدار می باشد و در صورتیکه کتابهای فروشنده خریداری نشود مبلغ کسر شده به فروشنده مسترد خواهد شد.

در صورتیکه زمان کافی برای ایجاد فروشگاه و درج اطلاعات کتابهایتان را ندارید پس از ثبت نام در طرح مورد نظر با شماره 09104133002 در واتس آپ یا تلگرام تماس بگیرید تا فروشگاه شما توسط تیم پشتیبانی ایجاد و کتابهایتان در فروشگاه ثبت شود.

طرح فروش تا 5 جلد کتاب
فقط 4 هزار تومان

اکانت 5 جلد کتاب

  • با این اکانت می توانید تا 5 جلد کتاب را برای فروش ثبت کنید
  • درصورت عدم فروش کتابهای شما ، مبلغ فوق عودت داده خواهد شد
طرح فروش تا 10 جلد کتاب
فقط 9 هزار تومان

اکانت 10 جلد کتاب

  • با این اکانت می توانید تا 10 جلد کتاب را برای فروش ثبت کنید
  • درصورت عدم فروش کتابهای شما ، مبلغ فوق عودت داده خواهد شد
طرح فروش تا 20 جلد کتاب
فقط 14 هزار تومان

اکانت 20 جلد کتاب

  • با این اکانت می توانید تا 20 جلد کتاب را برای فروش ثبت کنید
  • درصورت عدم فروش کتابهای شما ، مبلغ فوق عودت داده خواهد شد
طرح فروش تا 30 جلد کتاب
فقط 19 هزار تومان

اکانت 30 جلد کتاب

  • با این اکانت می توانید تا 30 جلد کتاب را برای فروش ثبت کنید
  • درصورت عدم فروش کتابهای شما ، مبلغ فوق عودت داده خواهد شد
طرح فروش تا 50 جلد کتاب
فقط 25 هزار تومان

اکانت 50 جلد کتاب

  • با این اکانت می توانید تا 50 جلد کتاب را برای فروش ثبت کنید
  • درصورت عدم فروش کتابهای شما ، مبلغ فوق عودت داده خواهد شد

اگر کتابهای شما برای فروش بیش از 50 جلد می باشد جهت هماهنگی با شماره 09104133002 در واتس آپ یا تلگرام تماس بگیرید.

X